Studio Ruchu

Andrzej Miciuła

Obóz rekreacyjny o specjalności narciarstwo zjazdowe w Zębie 2017

Pragnę kolejny raz zaprosić zainteresowanych narciarstwem zjazdowym na przygodę w górach. W dniach  14.01.2017 – 21.01.2017   chcemy dostarczyć wielu pozytywnych przeżyć w Zębie, najwyżej położonej miejscowości w Polsce. Wyjazd  w góry nosi nazwę „Oscypek 2017”, na miejsce pobytu  wybrano   sprawdzony  ośrodek wypoczynkowy  „Czesława”.

Zajęcia z  narciarstwa prowadzone będą w ośrodku  „Potoczki” spełniającym standardy do  nauki i jazdy na różnych poziomach zaawansowania. W programie obozu oprócz wiodącej nauki jazdy na nartach w trzech poziomach nauczania znajdą się: wycieczki, zajęcia w Termach Podhalańskich, nauka tańca, zajęcia plastyczne, zdobywanie wiadomości o Tatrach i Podhalu – ich kulturze, przyrodzie, geografii, historii.

 

OBÓZ NARCIARSKI OSCYPEK 2017

Termin:                            14.01.2017 – 21.01.2017 rok.                               Uczestnicy:                      dzieci, młodzież, osoby dorosłe.
Organizator:                    Studio Ruchu – Andrzej Miciuła       kom: 514 72 32 19.
Miejsce:                            Firma Usługowa „Czesława” Ząb 55b, 34 – 521.
Wyciąg narciarski:         Potoczki.
Wypożyczalnia nart:      Firma Usługowa „Bobak”.
Transport:                       autokar Piotr Czuba.
Cena:                                920,00 złotych

Numer rejestracji wypoczynku: 4287/LUB/2016

(w cenie obozu znajduje się całodzienne wyżywienie, noclegi, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, karnety,  wycieczka z przewodnikiem po Zakopanem i wszystkie zajęcia ujęte w programie obozu, ubezpieczenie NW rozszerzone o sporty wysokiego ryzyka – narciarstwo).

Program zajęć:
Turystyka, rekreacja ruchowa, sport, sztuka. Wiadomości z zakresu: geografii, historii, biologii – wycieczka do Zakopanego, piesza wycieczka na Gubałówkę, poznanie historii, geografii i kultury Podhala, zajęcia w Termach Podhalańskich, zajęcia dydaktyczne z mapami, nazewnictwo i rozpoznawanie szczytów z Gubałówki. Poznanie tatrzańskiej fauny i flory. Nauka tańca, udział w dyskotece obozowej. Nauka jazdy na nartach: – pod względem umiejętności podzielona na trzy grupy. Dla grup: zaawansowanych i średnio zaawansowanej będzie to, na początku, doskonalenie podstaw poruszania się na nartach a następnie nauka carvingu. Dla początkującej nauka i doskonalenie bezpiecznego zjeżdżania na nartach wykorzystując poznane elementy techniczne narciarstwa zjazdowego. Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w górach – regulaminu stoku narciarskiego. Sztuka:- nauka tańca, wykonywanie prac plastycznych o tematyce podhalańskiej, nauka piosenek o tematyce góralskiej. Motoryczność i umiejętności ruchowe: – rozwijanie zdolności: kondycyjnych, koordynacyjnych, gibkości. Nabycie umiejętności z zakresu narciarstwa zjazdowego, tenisa stołowego, tańca. Bezpieczeństwo: – przestrzeganie zasad ruchu drogowego w czasie podróży i pieszych wycieczek. Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się na nartostradzie, jazdy na nartach oraz wyjazdu na wyciągu orczykowym. Przestrzeganie regulaminu obozu sportowego.

Cele: 

–  wspomaganie  wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży wdrażanie do udziału  w: rekreacji, sporcie, turystyce,    sztuce,

– wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia,

– dostarczenie wielu pozytywnych wrażeń związanych z pięknem otaczającej przyrody, muzyką i tańcem,

– poznanie terenów podhalańskich ich: historii, przyrody, kultury

– nauka jazdy na nartach, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na stokach narciarskich i pieszych  wycieczkach.

 

Program zajęć:

Turystyka, rekreacja ruchowa, sport, sztuka. Wiadomości z zakresu: geografii, historii, biologii

– piesza  wycieczka na Gubałówkę, poznanie historii, geografii i kultury Podhala, zajęcia  w  Termach Podhalańskich,  zajęcia  dydaktyczne  z  mapami,  nazewnictwo i rozpoznawanie szczytów z Gubałówki. Poznanie tatrzańskiej fauny i flory. Nauka tańca, udział w dyskotece obozowej.

Nauka jazdy na nartach:

– pod względem umiejętności podzielona na trzy grupy. Dla grup: zaawansowanych i średnio zaawansowanej będzie to, na początku, doskonalenie podstaw poruszania się na nartach a następnie nauka carvingu. Dla początkującej nauka i doskonalenie bezpiecznego zjeżdżania na nartach wykorzystując poznane elementy techniczne narciarstwa zjazdowego. Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w  górach – regulaminu stoku narciarskiego.

Sztuka:

– nauka tańca,  wykonywanie prac plastycznych o tematyce podhalańskiej, nauka piosenek o tematyce góralskiej.

Motoryczność i umiejętności ruchowe:

– rozwijanie zdolności: kondycyjnych, koordynacyjnych, gibkości. Nabycie umiejętności z zakresu narciarstwa zjazdowego, tenisa stołowego, tańca.

Bezpieczeństwo:

– przestrzeganie  zasad ruchu drogowego w czasie podróży i pieszych wycieczek. Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się na nartostradzie jazdy na nartach oraz wyjazdu na wyciągu orczykowym. Przestrzeganie regulaminu obozu sportowego.

 

Ramowy plan pobytu

LP.
Dzień
Rodzaj aktywności
1.
14.01.2017
Sobota
Podróż. Bezpieczeństwo.
Regulamin obozu.
Zasady bezpieczeństwa na stoku narciarskim.
5.45 – zbiórka przy basenie MOSi
6.00 – wyjazd
16.00 – Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
              Zajęcia plastyczne.
 2.
 15.01.2017
Niedziela
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Dla praktykujących wyjście do Kościoła.
3.
16.01.2017
Poniedziałek
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Zajęcia artystyczne.
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Zajęcia sportowe.
4.
 17.01.2017
Wtorek
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Zajęcia plastyczne.
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Zajęcia kulturalno-oświatowe.
Wyjazd do Szaflar na Termy Podhalańskie.
5.
 18.01.2017
Środa
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Zajęcia artystyczne.
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Zajęcia sportowe.
6.
 19.01.2017
Czwartek
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Zajęcia sportowe.
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Zajęcia kulturalno-oświatowe.
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Zajęcia kulturalno-oświatowe.
7.
 20.01.2017
Piątek
Wycieczka do Zakopanego
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Zajęcia artystyczne.
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Zajęcia sportowe.
8.
 21.01.2017
Sobota
Zajęcia na stoku w trzech grupach ćwiczebnych.
Zajęcia plastyczne.
12.00 – Wyjazd do Krasnegostawu
21.00 – Przyjazd do Krasnegostawu

 

Regulamin obozu rekreacyjnego o specjalności narciarstwo zjazdowe

 1. Uczestnikami obozu narciarskiego są dzieci, młodzież, osoby dorosłe zainteresowane narciarstwem zjazdowym.
 2. Kadrę stanowią: instruktorzy, nauczyciele i wychowawcy, posiadający aktualne uprawnienia.
 3. Obóz rozpoczyna się od zbiórki o godzinie 5.45 w dniu 14.01.2017 r. Zakończenie obozu przewidziano z chwilą odebrania ostatniego dziecka po powrocie do Krasnegostawu w dniu 21.01.2017 r. około godziny 21.00
 4. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach: sportowych, kulturalnych, dydaktycznych znajdujących się  w programie obozu.
 5. Należy zwrócić uwagę na kulturę osobistą i samodyscyplinę związaną z zachowaniem  na stoku narciarskim.
 6. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać strój sportowy odpowiadający warunkom górskim.
 7. Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg imprezy jest wyznaczony kierownik obozu rekreacyjnego, który dobiera sobie kadrę posiadającą aktualne uprawnienia.
 8. W sytuacji zaistnienia wypadku lub niebezpieczeństwa należy niezwłocznie powiadomić kierownika lub wychowawcę
 9. Zabrania się samodzielnych oddaleń uczestników w czasie przerw i zajęć.
 10. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości w czasie nauki jazdy na nartach i swobodnych indywidualnych zjazdów.
 11. Uczestnicy obozu zobowiązani są do: wysokiej kultury osobistej, przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wykonywania prac porządkowych w pokojach.
 12. Niedopuszczalne jest spożywanie, a także przebywanie na terenie obozu pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz palenie papierosów.
 13. Kierownik obozu rekreacyjnego zobowiązany jest do posiadania sprawnej łączności telefonicznej
 14. Każdy uczestnik  zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu oraz potwierdzenia własnoręcznym podpisem na liście uczestników wyjazdu.

 

Opracował: Andrzej Miciuła

 

Program obozu rekreacyjnego o specjalności narciarstwa zjazdoweg

Lp.
Data
 Godzina
Rodzaj działania
1.
 
 
 
 
 
 14.01.17
sobota
 
 
 
 
5.45
Zbiórka uczestników obozu przy Krytej Pływalni w Krasnymstawie.
Sprawdzenie listy obecności.
Informacje.
Instruktaż dotyczący bezpieczeństwa w czasie podróży.
2.
6.00
Wyjazd do Zębu.
3.
8.00
Przerwa w podróży.
4.
10.00
Przerwa w podróży, posiłek.
5.
12.00
Przerwa w podróży.
6.
14.00
Planowany przyjazd do Zębu, przydział pokoi zakwaterowanie, obiad.
7.
16.00
Dobór sprzętu narciarskiego i ćwiczenia oswajające na  nartach  z  podziałem  na  trzy  grupy  ćwiczebne.
8.
19.30
Kolacja.
9.
19.00
Nauka jazdy na nartach. Zajęcia z podziałem na   grupy   ćwiczebne  jedna  z  instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie. Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
10.
21.30
Czynności porządkowe, toaleta wieczorna.
11.
22.00
Cisza nocna.

 

 Lp.
 Data
 Godzina
 Rodzaj działania
1.
 
 
 
 
15.01.17
niedziela
 
 
 
 
 
8.00
Śniadanie.
2.
9.00
Wyjście dla praktykujących do kościoła.
3.
11.00
Zajęcia z podziałem   na   grupy   ćwiczebne  jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
4.
13.00
Obiad.
5.
13.30
Czas   wolny, lektura,  zakupy, wypoczynek   bierny.
6.
15.00
Zajęcia z podziałem   na   grupy   ćwiczebne  jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
7.
18.30
Kolacja.
8.
19.30
Nauka tańców towarzyskich.
9.
21.30
Toaleta wieczorna, czynności porządkowe.
10.
22.00
Cisza nocna.

 

Lp.
Data
Godzina
Rodzaj działania
1.
 
 
 
 
16.01.17
poniedziałek
 
 
 
 
7.00
Pobudka.
2.
7.15
Rozruch poranny, wprowadzenie do ćwiczeń wypełniających  zajęcia  z  narciarstwa   zjazdowego.
3.
7.30
Toaleta poranna, czynności porządkowe.
4.
8.00
Śniadanie.
5.
9.00
Zajęcia z podziałem na grupy  ćwiczebne jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
6.
13.00
Obiad.
7.
13.30
Czas wolny, lektura,  zakupy, wypoczynek bierny.
8.
15.00
Zajęcia z podziałem na grupy  ćwiczebne jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
9.
18.30
Kolacja.
10.
19.00
Zajęcia z podziałem na grupy  ćwiczebne jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
11.
21.30
Toaleta wieczorna, czynności porządkowe.
12.
22.00
Cisza nocna.

 

Lp.
Data
Godzina
Rodzaj działania
1.
 17.01.17
wtorek
 
 
 
7.00
Pobudka, toaleta poranna.
2.
7.15
Rozruch poranny.
3.
7.30
Toaleta poranna.
4.
8.00
Śniadanie.
5.
9.00
Zajęcia z podziałem na grupy  ćwiczebne jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
6.
13.00
Obiad.
7.
13.30
Czas   wolny, lektura,  zakupy, wypoczynek   bierny.
8.
15.00
Zajęcia z podziałem na grupy  ćwiczebne jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
9.
18.30
Kolacja.
10.
19.30
Wyjazd do Szaflar na Termy Podhalańskie.
11.
21.30
Toaleta wieczorna, czynności porządkowe.
12.
22.00
Cisza nocna.

 

Lp.
Data
Godzina
Rodzaj działania
1.
 18.01.17
środa
 
 
 
7.00
Pobudka,
2.
7.15
Rozruch poranny.
3.
7.30
Toaleta poranna.
4.
8.00
Śniadanie.
5.
9.00
Zajęcia z podziałem na grupy  ćwiczebne jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
6.
13.00
Obiad.
7.
13.30
Czas  wolny, lektura,  zakupy, wypoczynek bierny.
8.
15.00
Zajęcia z podziałem na grupy  ćwiczebne jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
9.
19.30
Kolacja.
10.
20.00
Zajęcia świetlicowe.
11.
21.30
Toaleta wieczorna, czynności porządkowe.
12.
22.00
Cisza nocna.

 

Lp.
Data
Godzina
Rodzaj działania
1.
 19.01.17
czwartek
 
 
 
7.00
Pobudka,
2.
7.15
Rozruch poranny.
3.
7.30
Toaleta poranna.
4.
8.00
Śniadanie.
5.
9.00
Zajęcia z podziałem na grupy ćwiczebne jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
6.
13.00
Obiad.
7.
13.30
Czas wolny, lektura,  zakupy, wypoczynek bierny.
8.
15.00
Zajęcia z podziałem na grupy  ćwiczebne jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
9.
19.30
Kolacja.
10.
20.00
Zajęcia świetlicowe. Zajęcia z podziałem   na   grupy   ćwiczebne  jedna z instruktorem  na  stoku, druga      i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
11.
21.30
Toaleta wieczorna, czynności porządkowe.
12.
22.00
Cisza nocna.

 

Lp.
Data
Godzina
Rodzaj działania
1.
 20.01.17
piątek
 
 
 
7.00
Pobudka,
2.
7.15
Rozruch poranny.
3.
7.30
Toaleta poranna.
4.
8.00
Śniadanie.
5.
8.30
Wycieczka do Zakopanego
6.
13.00
Obiad.
7.
13.30
Czas wolny, lektura,  zakupy, wypoczynek bierny.
8.
15.00
Zajęcia z podziałem na grupy ćwiczebne jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
9.
19.30
Kolacja.
10.
20.00
Zajęcia z podziałem na grupy ćwiczebne jedna z instruktorem  na  stoku, druga i trzecia z wychowawczynią w pensjonacie.
Dwie jednostki lekcyjne dla grup wymiennie.
11.
21.30
Toaleta wieczorna, czynności porządkowe.
12.
22.00
Cisza nocna.

 

Lp.
Data
Godzina
Rodzaj działania
1.
 21.01.17
sobota
 
 
 
7.00
Pobudka,
2.
7.15
Rozruch poranny.
3.
7.30
Toaleta poranna.
4.
8.00
Śniadanie. Przygotowanie do wyjazdu
5.
9.00
Zajęcia narciarskie z podziałem na grupy ćwiczebne.
6.
12.00
Obiad.
7.
12.30
Wyjazd do Krasnegostawu
8.
13.00
Przerwa w podróży.
9.
15.30
Projekcja filmu szkoleniowego z narciarstwa zjazdowego
10.
17.00
Przerwa w podróży.
11.
21.00
Planowany powrót do Krasnegostawu.

 

Wpłaty za obóz rekreacyjny (własna, dofinansowanie, sponsor).
1. Studio Ruchu – Andrzej Miciuła
Łopiennik Nadrzeczny 114,
22 – 351 Łopiennik Górny.
Nip: 564 100 39 57,
Regon: 110140629
2. Numer rachunku: mBank 30 1140 2004 0000 3502 6605 7580
3. Za kogo wniesiono opłatę (imię i nazwisko uczestnika obozu a nie wpłacającego).

Obóz narciarski w Zębie 2016

Miło  mi poinformować,  że w dniach  13.02.2016 – 20.02.2016   Studio Ruchu podjęło   się   organizacji obozu   rekreacyjnego   o   specjalności  –  narciarstwo zjazdowe. Wyjazd w góry nosi nazwę „Oscypek 2016”, na miejsce pobytu  wybrano   sprawdzony  ośrodek wypoczynkowy  „Czesława” w Zębie, miejscowości  rodzinnej   utytułowanego skoczka  narciarskiego  Kamila  Stocha.  Zajęcia z  narciarstwa prowadzone będą  w ośrodku  „Potoczki” spełniającym standardy do  nauki i jazdy na różnych poziomach zaawansowania. W programie obozu oprócz wiodącej nauki jazdy na nartach w trzech poziomach nauczania znajdą się: wycieczki, zajęcia w Termach Podhalańskich, nauka tańca, zajęcia plastyczne, zdobywanie wiadomości o Tatrach i Podhalu – ich kulturze, przyrodzie, geografii, historii.          

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén